آستیگماتیسم

آستیگماتیسم یکی از اختلالات چشم است که معمولا با عینک، لنز و یا جراحی برطرف می‌شود.

کراتوکونوس

قوز قرنیه یک بیماری پیشرونده چشم است که در آن انحنای طبیعی قرنیه به هم می‌ریزد و یک شکل مخروطی به خود می‌گیرد.

فمتولیزیک

امروزه با لیزر فمتوسکند، می توان برش فلپ را نیز با لیزر انجام داد. به این ترتیب دقت و ایمنی عمل تا حد زیادی افزایش پیدا می کند.

معاینات کامل چشم

  • تحویز لنز تماسی

  • بررسی خشکی چشم

  • تعیین شماره عینک

  • اندازه‌گیری فشار داخل چشم

  • معاینه ته چشم (افتالموسکوپی)

  • معاینه میکروسکوپیک چشم

عیوب انکساری چشم و درمان آنها

عیوب انکساری چشم شامل نزدیک‌بینی (تمرکز نور جلوتر از شبکیه)، دوربینی (تمرکز نور پشت شبکیه) و آستیگماتیسم (تمرکز نور در چند نقطه مختلف) است. جراحی‌های اصلاح عیوب انکساری چشم برای تغییر شکل قرنیه و در نتیجه اصلاح مسیر شکست نور در چشم و بدست آمدن دید واضح است. روش‌های مختلفی برای اصلاح عیوب انکساری چشم وجود دارد که اکثراً با لیزر انجام می‌شود. در این روش‌ها، جراح با کم کردن انحنای قرنیه (اصلاح نزدیک‌بینی)، شیب‌دار کردن انحنای قرنیه (اصلاح دوربینی) و صاف کردن بی‌نظمی‌های قرنیه (اصلاح آستیگماتیسم)، مشکل مربوطه را برطرف می‌کند. این کار با حذف مقادیر میکروسکوپی از قرنیه به کمک لیزر انجام می‌شود.

دکتر امیر شمس.

بیشتر بشناسیم….

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

عضو انجمن چشم پزشکان ایران

فعال در مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی رازی

فعالیت در بخش چشم پزشکی بیمارستان نور البرز
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
فعالیت در مرکز فوق تخصصی نوردیدگان کرج

تحقیقات و پژوهش در زمینه جراحيهای اصلاح عيوب انكساري و برداشتن عينك با استفاده از جدیدترین متد روز دنیا

روشها و تکنیکهای نوین جراحی آب مروارید

ارائه مقالات در سمینارهای مختلف چشم پزشکی در ایران و جهان